11 nghề ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản của lao động nam

Đây là nội dung tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung tại Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, danh sách 11 nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam bao gồm:

- Tiếp xúc trực tiếp với kim loại nặng như Cadimi (CD), chì (Pb), niken (Ni), thủy ngân (Hg) ...

-  Tiếp xúc với hóa chất công nghiệp như Benzene (C6H6); Toluene (C7H8); Xylene (C6H10), thuốc trừ sâu, diệt cỏ, dung môi hữu cơ, vật liệu sơn.

-  Tiếp xúc trực tiếp với sóng siêu âm cao tần như sóng ra-đa (radar)...

-  Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân.

-  Sử dụng chất phóng xạ.

-  Sản xuất chế biến chất phóng xạ.

-  Lưu trữ chất phóng xạ và xử lý, lưu trữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

-  Sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ.

-  Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.

- Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ.

- Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có khả năng tiếp xúc trực tiếp với bức xạ ion hóa.

Thông tư  10/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Bình luận