Dịch vụ cung cấp lực lượng...

DỊCH VỤ PHÁI CỬ

Như bộ phận GA & HR, chúng tôi cung cấp người thích hợp vào đúng vị trí thích hợp (lao động phái cử)  dài hạn hay ngắn hạn, đang bắt đầu có sẵn ít nhất là nửa ngày mà không quan tâm đến thời gian và chi phí trong việc xử lý bảng lương, các công trình hành chính (thuế TNCN, BHXH, BHYT...), bảo hiểm y…

Xem thêm

Pages