Tuyển dụng nhân sự cao cấp

Năm 2020, người lao động có thể sống bằng lương

TTO - Mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng từ 1-1-2020. Đây là lần đầu tiên đề xuất tăng lương của Hội đồng Tiền lương quốc gia chạm tới mức sống tối thiểu của người lao động nghèo sau nhiều năm kiên trì cải cách tiền lương.  

Xem thêm

Pages