Tuyển dụng

KHU VỰC BÌNH DƯƠNG

TUYỂN GẤP: LĐPT (TV hoặc CT), Tuổi 16-50 (Ưu tiên cả gia đình muốn làm chung). Miễn phí giới thiệu (Hoàn toàn), hỗ trợ di chuyển, nhà trọ. Lương tương xứng, trả Đúng, Đủ, chính xác. Hãy tin tưởng vào Chúng Tôi bạn sẽ có công việc như mong muốn. Cảm ơn đã liên hệ, tin tưởng. Chi tiết việc làm bên dưới…

Xem thêm

KHU VỰC ĐỒNG NAI

TUYỂN GẤP: LĐPT (TV hoặc CT), Tuổi 16-50 (Ưu tiên cả gia đình muốn làm chung). Miễn phí giới thiệu (Hoàn toàn), hỗ trợ di chuyển, nhà trọ. Lương tương xứng, trả Đúng, Đủ, chính xác. Hãy tin tưởng vào Chúng Tôi bạn sẽ có công việc như mong muốn. Cảm ơn đã liên hệ, tin tưởng. Chi tiết việc làm bên dưới…

Xem thêm

KHU VỰC HCM

TUYỂN GẤP: LĐPT (TV hoặc CT), Tuổi 16-50 (Ưu tiên cả gia đình muốn làm chung). Miễn phí giới thiệu (Hoàn toàn), hỗ trợ di chuyển, nhà trọ. Lương tương xứng, trả Đúng, Đủ, chính xác. Hãy tin tưởng vào Chúng Tôi bạn sẽ có công việc như mong muốn. Cảm ơn đã liên hệ, tin tưởng. Chi tiết việc làm bên dưới…

Xem thêm

KHU VỰC LONG AN

UYỂN GẤP LDPT THỜI VỤ-CHÍNH THỨC (Từ 16 đến 50 tuổi) - MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU, HỖ TRỢ DI CHUYỂN VÀ NHÀ TRỌ. ƯU TIÊN GIA ĐÌNH MUỐN LÀM CHUNG CÔNG TY. LƯƠNG CAO, ĐỦ, CHẾ ĐỘ TỐT. HÃY TIN TƯỞNG VÀO CHÚNG TÔI BẠN SẼ CÓ CÔNG VIỆC NHƯ MONG MUỐN. CẢM ƠN ĐÃ LIÊN HỆ VÀ TIN TƯỞNG. THÔNG TIN CHI TIẾT BÊN DƯỚI...

Xem thêm

Pages