Chia sẻ

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021 NLĐ cần biết

Theo quy định của pháp luật, NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc (từ năm 2021 là HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn) có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021 sẽ được tính như sau:

Xem thêm

Xây dựng bậc lương nhân viên thế nào cho đúng?

Mọi người ơi bên công ty bên em đang định đăng ký thang lương nhưng cấp bậc của công ty em thì hơi rối. Nhân viên văn phòng thì không có bậc, chỉ tăng lương đầu năm. Nhân viên bán hàng thì có 4 bậc. Trưởng cửa hàng có 3 bậc; trong đó bậc 1 có thêm 2 bậc nhỏ; bậc 2 có 3 bậc nhỏ và bậc 3 có 2 bậc nhỏ.…

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội đối với người Lao động nước ngoài tại Việt Nam

Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng ở TP. Đà Nẵng gửi đến HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp câu hỏi như sau: Trong quá trình triển khai và phát triển đầu tư tại Việt Nam, Inabata Nhật Bản (IKI) đã điều động một số chuyên gia, nhà quản lý cao cấp từ IKJ và các cấp công ty thành viên trong trọng Tập đoàn…

Xem thêm

Pages