Chia sẻ

"Sau khi xem trộm tiền lương của đồng nghiệp, tôi đã xin nghỉ việc"

Người trẻ tuổi, có thể nghèo tiền, nhưng tuyệt đối không được nghèo suy nghĩ!Cuộc sống này vốn không dễ dàng, nhưng không phải chỉ có mình bạn đang gặp khó khăn. Nếu lúc 20 tuổi bạn không nỗ lực, đến 30 tuổi bạn vẫn chỉ là một người nghèo, ngoài việc lớn tuổi hơn, còn lại vẫn không có gì.

Xem thêm

Pages