Tư vấn

Hướng Dẫn cho Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 Mục đích Hướng dẫn này dựa vào những gì đã biết về việc lây truyền SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19). COVID-19 là căn bệnh liên quan tới hệ hô hấp có thể lây từ người sang người, đặc biệt là những người ở gần nhau…

Xem thêm

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM QUÝ IV VÀ NĂM 2020

Đại dịch Covid-19  tác động đến tất cả quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là lao động và việc làm. Kết quả thống kê cho thấy là quý II năm 2020 đánh dấu sự sụt giảm lực lượng lao động lên tới hơn 2 triệu người - mức giảm chưa…

Xem thêm

Người lao động làm việc kém, doanh nghiệp không vô can

Nhiều công ty nhìn thấy năng lực nhân viên nhưng cố tình trả lương thấp, bắt họ phải làm nhiều việc ngoài chuyên môn. Sau bài viết 'Bán mình' lương 10 triệu đồng, một số độc giả cho rằng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà nhiều người chấp nhận làm việc lương thấp, trong đó một phần do lỗi của các…

Xem thêm

Pages