Tin tức - Nguồn từ Internet

Doanh nghiệp với bài toán tăng trưởng trong năm 2024

Kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức trong năm 2024, điều này có thể tác động bất lợi đến triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Sự kỳ vọng tăng trưởng của năm nay được gửi gắm vào động lực như đầu tư công, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu phục hồi lấy lại đà so với năm 2023.

Xem thêm

Pages