Tin tức - Nguồn từ Internet

"Sau khi xem trộm tiền lương của đồng nghiệp, tôi đã xin nghỉ việc"

Người trẻ tuổi, có thể nghèo tiền, nhưng tuyệt đối không được nghèo suy nghĩ!Cuộc sống này vốn không dễ dàng, nhưng không phải chỉ có mình bạn đang gặp khó khăn. Nếu lúc 20 tuổi bạn không nỗ lực, đến 30 tuổi bạn vẫn chỉ là một người nghèo, ngoài việc lớn tuổi hơn, còn lại vẫn không có gì.

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 90/2019 NĐ-CP (Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo Hợp Đồng)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao…

Xem thêm

Diễn đàn Lao động Việt Nam 2019: Tương lai việc làm-Lựa chọn của Việt Nam

Tương lai việc làm của Việt Nam nằm ở quyết định lựa chọn, và Việt Nam đang cho thấy sự lựa chọn của mình thông qua cải thiện kỹ năng lực lượng lao động, mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội, và hiện đại hóa các thiết chế quan hệ lao động - Đây là những thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn Lao động Việt…

Xem thêm

Đóng BHXH trên 20 năm có được hưởng BHXH 1 lần không?

Bố của bà Hương Thu sinh năm 1968, đã đóng BHXH được 20 năm. Nay bố của bà không còn khả năng làm việc nên muốn nhận BHXH một lần. Bà hỏi, bố của bà có đủ điều kiện nhận BHXH một lần không? Nếu được thì hồ sơ cần chuẩn bị những gì?

Xem thêm

Người lao động làm việc 8 giờ hay 7,5 giờ/ngày?

Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về thời gian làm việc cụ thể một ngày là 7,5 giờ hay 8 giờ/ngày. Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần”. Khoản 1 Điều 108 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Người lao động làm…

Xem thêm

Pages