DỊCH VỤ PHÁI CỬ

Như bộ phận GA & HR, chúng tôi cung cấp người thích hợp vào đúng vị trí thích hợp (lao động phái cử)  dài hạn hay ngắn hạn, đang bắt đầu có sẵn ít nhất là nửa ngày mà không quan tâm đến thời gian và chi phí trong việc xử lý bảng lương, các công trình hành chính (thuế TNCN, BHXH, BHYT...), bảo hiểm y tế, phụ cấp và các chi phí khác cho các lao động phái cử. Ngoài ra, với bất cứ lý do nào, nếu bạn không thể ký hợp đồng lao động (số lượng nhân viên kiểm soát, khối lượng công việc giấy ...), chúng tôi cũng làm nó bằng các dịch vụ phái cử.

DỊCH VỤ PHÁI CỬ


Quá trình của dịch vụ: Căn cứ vào giới thiệu / yêu cầu  vị trí tuyển dụng của bạn, chúng tôi muốn:

Cung cấp dịch vụ tuyển dụng để giới thiệu các điều phối viên có trình độ phù hợp với yêu cầu của khách hàng (nếu khách hàng không có bất kỳ lao động phái cử có sẵn); Trái lại, chúng tôi sẽ làm  hợp đồng lao động với các lao động phái cử có sẵn của khách hàng và bổ nhiệm làm nhân viên của chúng tôi;

Để quản lý thời gian làm việc của nhân viên phái cử, liên hệ với nhân viên phái cử thường xuyên để đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định của khách hàng và làm việc hiệu quả;

Để làm tất cả các công việc hành chính liên quan đến các lao động phái cử như bộ phận GA & HR của khách hàng; Quá trình bắt đầu

DỊCH VỤ PHÁI CỬ

Lợi thế của chúng tôi:

* Tốc độ liên kết :

Với đề cập ở trên số lượng lớn các ứng cử viên (hơn 1.000), chúng tôi có thể giúp bạn tiếp cận đúng người với thời gian nhanh chóng

Sau khi nhận được đơn hàng chính thức của bạn, chúng tôi có thể gửi những lao động phái cử đến công ty bạn trong vòng 05 ngày  làm việc (với tối đa 100 người mỗi thời gian), và thời gian này có thể rút ngắn theo yêu cầu khẩn cấp của bạn.

* Kinh tế và lợi thế :

Bạn có thể tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý và chi phí tuyển dụng;

Bạn có thể điều chỉnh số lượng lao động đầu vào (tăng/giảm) căn cứ vào kế hoạch sản xuất một cách dễ dàng.

Bằng cách sử dụng dịch vụ lao động phái cử, bạn không phải lo lắng về việc thuê số lượng lao động đầu vào rất lớn vào thời điểm thích hợp và bạn có thể tối đa hóa năng suất mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

* Không chậm trễ :

Tất cả các công việc được quản lý trong một khoảng thời gian nghiêm ngặt theo thỏa thuận;

Tính hợp pháp :

Với bản cập nhật hàng ngày các quy định lao động địa phương, chúng tôi đảm bảo bạn thực hiện theo các quy định của pháp luật của Việt Nam và tạo ra môi trường làm việc tốt nhất trong tổ chức của bạn;

Bình luận