Hướng nghiệp

05 chính sách lao động - tiền lương, BHXH có hiệu lực tháng 01/2023

Từ tháng 01/2023, hàng loạt chính sách mới về lao động - tiền lương, BHXH, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành. Quy trình giải quyết BHXH một lần xác thực bằng chữ ký số Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức Ngân hàng Hướng dẫn thu đoàn phí, kinh phí…

Xem thêm

Lao động thất nghiệp tăng mạnh

Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 đến nay vẫn đang có những diễn biến khó lường. Đồng thời, diễn biến của dịch cũng đã có những tác động tiêu cực đến người lao động, ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động.

Xem thêm

Người lao động làm việc kém, doanh nghiệp không vô can

Nhiều công ty nhìn thấy năng lực nhân viên nhưng cố tình trả lương thấp, bắt họ phải làm nhiều việc ngoài chuyên môn. Sau bài viết 'Bán mình' lương 10 triệu đồng, một số độc giả cho rằng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà nhiều người chấp nhận làm việc lương thấp, trong đó một phần do lỗi của các…

Xem thêm

Hướng đi nào cho người lao động từ dịch Covid-19?

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tác động không nhỏ đến thị trường lao động và việc làm khi tỷ lệ người thất nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc để doanh nghiệp, người lao động nhìn lại chính mình để có thể thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.Từ 15/4 sẽ xử phạt các vi…

Xem thêm

Pages