Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID

Bên cạnh việc tra cứu, theo dõi thông tin về BHXH, BHYT, BHTN trên ứng dụng VssID - BHXH số, hiện nay, người dân có thể tích hợp thông tin này trên một ứng dụng nữa là VNeID của Bộ Công an

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, để tích hợp thông tin về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VNeID nhằm tiện theo dõi về thông tin đóng, quá trình tham gia...người dân thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, truy cập màn hình chức năng
Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 1.
Bước 2: Nhập thông tin tích hợp

- Nhập Mã số Bảo hiểm xã hội: nhập đủ 10 ký tự số.

- Tích chọn ô “Tôi muốn tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào tài khoản định danh điện tử”

Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 2.
Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 3.

- Ấn “Quay về trang chủ” để quay lại màn hình Trang chủ tài khoản định danh điện tử.

- Ấn “Xem lại yêu cầu” để xem lại tình trạng hồ sơ vừa gửi yêu cầu tích hợp.

Bước 4: Kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ

Sau khi gửi yêu cầu tích hợp thành công, công dân truy cập chức năng Bảo hiểm xã hội để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 4.
Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 5.

- Đối với hồ sơ có tình trạng Cập nhật thất bại, công dân nhập Mã số Bảo hiểm xã hội và ấn Gửi lại yêu cầu để thực hiện gửi lại yêu cầu tích hợp.

Bước 5: Sau khi hệ thống rà soát dữ liệu xong sẽ hiển thị toàn bộ quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội.
Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 6.
Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 7.
Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 8.
Cách tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên VNeID- Ảnh 9.

Nguồn: Internet

Bình luận