Các xu hướng mới trong cung ứng lao động trong thời đại COVID-19 : Tập trung vào nghề nghiệp kỹ thuật cao và sử dụng công nghệ mới

COVID-19 đã tác động rất lớn đến thị trường lao động trên toàn cầu. Việc cách ly xã hội, đóng cửa doanh nghiệp, giảm nguồn cung và nhu cầu làm việc đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp và khó khăn tìm việc cho nhiều người. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu về lao động lại tăng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế và dịch vụ tài chính.

COVID-19 đã tác động rất lớn đến thị trường lao động trên toàn cầu. Việc cách ly xã hội, đóng cửa doanh nghiệp, giảm nguồn cung và nhu cầu làm việc đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp và khó khăn tìm việc cho nhiều người. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu về lao động lại tăng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế và dịch vụ tài chính.

qc5

Để cung cấp đủ nhân lực cho nhu cầu sản xuất và phục vụ khách hàng, các doanh nghiệp cần có kế hoạch cung ứng lao động hiệu quả. Các hoạt động cung ứng lao động như tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên đang trở thành các hoạt động quan trọng hơn bao giờ hết.

Một trong những xu hướng mới trong cung ứng lao động là sự tập trung vào các nghề nghiệp yêu cầu kỹ năng cao và các vị trí làm việc có tính cạnh tranh cao. Những công việc như lập trình viên, nhân viên y tế, kỹ sư và nhà quản lý có khả năng tăng trưởng cao và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tập trung vào đào tạo và phát triển nhân viên, đồng thời hợp tác với các trường đại học và các tổ chức đào tạo để tìm kiếm các ứng viên tiềm năng.

Các doanh nghiệp cũng đang sử dụng các công nghệ mới để tăng cường hoạt động cung ứng lao động. Các nền tảng trực tuyến cho phép các doanh nghiệp đăng tải các vị trí tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới. Các công ty cũng đang tìm cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích các hồ sơ ứng viên và đưa ra các đề xuất phù hợp.

Ngoài ra, các chính phủ và tổ chức xã hội đang thúc đẩy các chương trình đào tạo và hỗ trợ người lao động tìm kiếm và duy trì các công việc mới. Chương trình đào tạo và hỗ trợ này có thể bao gồm các khóa học kỹ năng mới, chương trình đào tạo lại, tài trợ cho việc tìm kiếm việc làm và các chương trình hỗ trợ thêm cho các nhóm người lao động có khó khăn như người khuyết tật và người di cư.

Tóm lại, COVID-19 đã đưa ra nhiều thách thức cho thị trường lao động, nhưng cũng tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp và chính phủ thúc đẩy các hoạt động cung ứng lao động hiệu quả và hỗ trợ người lao động tìm kiếm và duy trì các công việc mới. Các công nghệ mới cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường hoạt động cung ứng lao động, bao gồm các nền tảng trực tuyến và trí tuệ nhân tạo để phân tích các hồ sơ ứng viên.

Bình luận