Cách tính tiền lương công chức khi tăng lương cơ sở từ 1.7.2023

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng từ ngày 1.7.2023. Như vậy, công thức tính lương của công chức sẽ được tính theo hai giai đoạn khác nhau.

23-05

Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 tiệu đồng từ ngày 1.7.2023. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Do không cải cách tiền lương nên lương công chức đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, căn cứ Điều 3 Thông tư 04/2019/TT-BNV, lương công chức từ ngày 1.7.2019 được tính theo công thức:

Lương = Mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

Hệ số lương hiện hưởng đang được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP theo nguyên tắc công chức được bổ nhiệm vào ngạch nào thì được xếp lương theo ngạch đó.

Mức lương cơ sở hiện đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, vào ngày 11.11.2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước trong đó có nội dung về tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1.7.2023.

Đồng thời, vào ngày 14.5.2023, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định về mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng từ ngày 1.7.2023. Như vậy, công thức tính lương của công chức sẽ được tính theo hai giai đoạn khác nhau như sau:

Lương công chức đến hết ngày 30.6.2023 = Lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số.

Lương công chức từ ngày 1.7.2023 = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số.

Đây được xem là cách tính lương chung với công chức bởi ngoài lương, công chức còn được hưởng phụ cấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng các khoản phụ cấp giống nhau.

Do đó, không phải thu nhập của công chức nào cũng giống nhau. Dù vậy, cách tính lương cơ bản thì mọi công chức đều được tính theo công thức nêu trên.

Nguồn: Báo Lao Động

Bình luận