Có thể giảm thuế, phí bao nhiêu năm 2023?

Bộ Tài chính đã đề xuất tiếp tục giảm thuế VAT 2% bên cạnh việc gia hạn thời gian nộp một số loại thuế quan trọng và tiền thuê đất. Các khoản thuế, phí được đề xuất giảm năm 2023 là bao nhiêu?

GIAM-THUE

GIAM-THUE-1

NGUỒN: BÁO TUỔI TRẺ

Bình luận