Điểm tên những mặt hàng tăng, giảm giá mạnh và tình hình lạm phát 5 tháng đầu năm

Tình hình lạm phát 5 tháng đầu năm 2023 thế nào? Cụ thể các mặt hàng nào tăng và giảm giá mạnh trong 5 tháng đầu năm?

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Bình luận