Giá điện tăng: Bình thường và bất thường

Giá điện bình quân được EVN chính thức tăng lên mức 1.920,3732 đồng/kWh kể từ ngày 4.5. Giá này đồng nghĩa với mỗi “số điện” tăng 55,9 đồng so với giá cũ.

thu1

Tăng giá điện để dân gánh lỗ cho EVN không phải là giải pháp dài hạn. Ảnh Đình Hải

Bình luận