Hướng Dẫn cho Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019

Mục đích

Hướng dẫn này dựa vào những gì đã biết về việc lây truyền SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19). COVID-19 là căn bệnh liên quan tới hệ hô hấp có thể lây từ người sang người, đặc biệt là những người ở gần nhau (trong phạm vi khoảng 6 feet). Những người bị nhiễm bệnh nhưng không biểu hiện các triệu chứng có thể lây vi-rút sang người khác.

Việc triển khai hướng dẫn này có thể giúp ngăn ngừa tình trạng phơi nhiễm với SARS-CoV-2 ở nơi làm việc tại môi trường không phải là nơi chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn cách ly có sẵn cho môi trường chăm sóc sức khỏe. CDC cũng có hướng dẫn cho môi trường làm việc thuộc lĩnh vực hạ tầng thiết yếu. Trừ khi được quy định khác đi, hướng dẫn tạm thời dành cho doanh nghiệp và chủ lao động này cũng áp dụng cho môi trường làm việc thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Vai Trò của Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động trong việc Ứng Phó với COVID-19

Các doanh nghiệp và chủ lao động có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và làm chậm việc lây lan SARS-CoV-2 tại nơi làm việc. Các kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát COVID-19 nên tính đến các yếu tố tại nơi làm việc như tính khả thi của hoạt động cách ly giao tiếp xã hội tại nơi làm việc, khả năng xếp xen kẽ các ca làm việc của nhân viên, mức độ tương tác trực tiếp của nhân viên với cộng đồng, tính khả thi của việc hoàn thành công việc từ xa, cách ly về mặt địa lý của nơi làm việc dù nhân viên sống tại nơi ở đông đúcexternal icon, tỉ lệ nhân viên thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng, các chính sách liên quan tới việc nghỉ bệnh cho nhân viên và ưu tiên tiếp tục hoạt động. Chủ lao động cũng nên cân nhắc mức độ lây truyền bệnh COVID-19 tại cộng đồng của họ.

Các doanh nghiệp và chủ lao động được khuyến khích phối hợp với nhân viên y tế tiểu bang và địa phươngexternal icon để có thông tin chính xác và kịp thời từ đó đưa ra các hoạt động ứng phó phù hợp. Tình hình địa phương sẽ tác động tới các quyết định của nhân viên y tế công cộng liên quan tới các chiến lược ở cấp cộng đồng.

Là chủ lao động, nếu hoạt động của doanh nghiệp quý vị bị gián đoạn, việc khôi phục lại hoạt động như bình thường hoặc theo giai đoạn là cơ hội để cập nhật các kế hoạch sẵn sàng, ứng phó và kiểm soát đối với COVID-19. Khi cần, mọi chủ lao động đều nên triển khai và cập nhật một kế hoạch:

 • Cụ thể với tình hình môi trường làm việc của quý vị,
 • Xác định mọi lĩnh vực và nghiệp vụ công việc có khả năng phơi nhiễm với COVID-2 và
 • Tính đến các biện pháp kiểm soát để loại trừ hoặc giảm thiểu khả năng phơi nhiễm đó.

Trò chuyện với các nhân viên về những thay đổi theo kế hoạch và lấy ý kiến đóng góp của họ. Ngoài ra, hãy cộng tác với nhân viên và công đoàn để truyền tải hiệu quả các thông tin quan trọng về COVID-19.

Xem Hướng dẫn về giảm thiểu và ngăn ngừa lây lan COVID-19 tại nơi làm việc của OSHAexternal icon để biết thêm thông tin về cách bảo vệ người làm từ khả năng phơi nhiễm, theo nguy cơ phơi nhiễm của họ. Các kế hoạch nên cân nhắc đến việc các nhân viên vẫn có khả năng làm lây lan COVID-19 ngay cả khi không biểu hiện triệu chứng.

Mọi chủ lao động cần cân nhắc cách tốt nhất để giảm tình trạng lây lan SARS CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19 và giảm tác động đó tại nơi làm việc của quý vị. Việc này nên bao gồm các hoạt động nhằm:

 • ngăn ngừa và giảm thiểu sự lây truyền giữa các nhân viên,
 • duy trì các hoạt động kinh doanh lành mạnh, và
 • duy trì môi trường làm việc lành mạnh.

Ngăn Ngừa và Giảm Thiểu Sự Lây Truyền giữa Các Nhân Viên

Giám sát tình hình truyền đạt của cơ quan y tế công cộng của liên bang, tiểu bang và địa phương về các quy định, hướng dẫn và khuyến cáo liên quan đến COVID-19 và đảm bảo người lao động được tiếp cận các thông tin đó. Thường xuyên kiểm tra trang web về COVID-19 của CDC.

Chủ động khuyến khích nhân viên bị bệnh nên ở nhà

Cân nhắc việc triển khai kiểm tra y tế trực tiếp hoặc qua mạng (vd. sàng lọc triệu chứng và thân nhiệt) của nhân viên trước khi họ vào cơ sở, theo cơ quan y tế công cộng của địa phương và tiểu bang và nếu có sẵn, là các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp của quý vị. Việc sàng lọc và kiểm tra sức khỏe không thay thế cho các biện pháp bảo vệ khác như cách ly giao tiếp xã hội, đeo khẩu trang  (trừ khi buộc phải dùng mặt nạ hoặc khẩu trang che mặt) và các biện pháp kiểm soát quy trình, bao gồm thông gió phù hợp. Việc sàng lọc thân nhiệt và triệu chứng không thể xác định được những người bị nhiễm SARS-CoV-2 mà không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng (không phát triển các dấu hiệu hoặc triệu chứng nhưng sau đó sẽ có).

Đối với kiểm tra sức khỏe qua mạng, hãy khuyến khích các cá nhận từ khám sàng lọc trước khi tới cơ sở. Có thể triển khai hệ thống giám sát điện tử, theo đó trước khi tới cơ sở, nhân viên báo cáo vắng mặt vì sốt và các triệu chứng về COVID-19, vắng mặt vì có chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 trước 10 ngày, xác nhận họ không bị phơi nhiễm với người khác nhiễm SARS-CoV-2 trước 14 ngày và xác nhận họ không triển khai khám nhiễm SARS-CoV-2 như xét nghiệm vi-rút (xét nghiệm khuếch đại a-xít nucleic hoặc xét nghiệm kháng nguyên) đang chờ xử lý.

Đối với khám sức khỏe trực tiếp, hãy triển khai an toàn, tôn trọng và theo cách có thể duy trì cách ly giao tiếp xã hội cho nhân viên đến và vào khu vực sàng lọc. Nhân viên không nên vào nơi làm việc qua khu vực sàng lọc nếu thấy xuất hiện bất kỳ mục nào sau đây:

 • Các triệu chứng của COVID-19
 • Sốt 100.4 độ Fahrenheit (oF) trở lên hoặc báo cáo cảm giác bị sốt
 • Triển khai kiểm tra nhiễm SARS-CoV-2 (như xét nghiệm vi-rút đang chờ xử lý)
 • Chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 10 ngày trước đó
 • Tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2 trong 14 ngày trước đó

Tuân thủ hướng dẫn của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Công Bằngexternal icon về vấn đề bảo mật bệnh án y khoa từ hoạt động khám sức khỏe. Để ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc, hãy tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho nhân viên một cách riêng tư nhất có thể. Không xác định nguy cơ dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia và đảm bảo duy trì sự bảo mật đối với tình trạng sức khỏe và bệnh sử của mỗi cá nhân.

Đảm bảo nhân viên thực hiện các hoạt động sàng lọc trực tiếp được bảo vệ phù hợp chống lại khả năng phơi nhiễm đối với nhân viên có khả năng bị nhiễm bệnh khi vào cơ sở. Các phương thức đã biết để giảm nguy cơ lây truyền bao gồm cách ly giao tiếp xã hội, rào chắn và đeo khẩu trang. Nếu các biện pháp kiểm soát bằng rào chắn hoặc cách ly giao tiếp xã hội không thể thực hiện trong khi khám sàng lọc, quý vị có thể dùng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) khi người sàng lọc ở trong khoảng cách 6 feet với một nhân viên. Tuy nhiên việc chỉ phụ thuộc vào PPE sẽ khó kiểm soát hiệu quả hơn và có thể khó triển khai hơn do thiếu PPE và các yêu cầu về đào tạo. Đảm bảo người sàng lọc được đào tạo về cách sử dụng phù hợp và đọc nhiệt kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; việc hiệu chỉnh và sử dụng không phù hợp có thể dẫn tới kết quả đọc về nhiệt độ không chính xác.

Dưới đây là các ví dụ có thể tích hợp vào trong quy trình khám sàng lọc trực tiếp.

 • Cách ly giao tiếp xã hội: Đề nghị nhân viên tự đo thân nhiệt của mình trước hoặc khi tới nơi làm việc. Khi họ đến, đứng cách xa nhân viên đó ít nhất 6 thước Anh hoặc 2 mét và:
  • Đề nghị nhân viên xác nhận rằng nhiệt độ của họ dưới mức 100,4F (38,0o C)
  • Thực hiện kiểm tra bằng mắt thường nhân viên xem có dấu hiệu bệnh không, các dấu hiệu đó có thể bao gồm má ửng đỏ, toát mồ hôi không bình thường khi ở nhiệt độ môi trường hoặc khó thực hiện các nhiệm vụ bình thường.
  • Nhân viên sàng lọc không cần sử dụng PPE nếu họ có thể duy trì khoảng cách 6 feet; tuy nhiên, nhân viên sàng lọc và nhân viên được sàng lọc nên đeo khẩu trang.
 • Các biện pháp kiểm soát bằng rào chắn/vách ngăn: Khi khám sàng lọc, người sàng lọc nên đứng phía sau rào chắn, như kính hoặc ô cửa nhựa hoặc vách ngăn có thể bảo vệ mặt và màng nhầy của người sàng lọc không bị tiếp xúc với giọt bắn từ đường hô hấp có thể xuất hiện khi người được khám hắt hơi, ho, trò chuyện hoặc hít thở. Khi tới nơi, người sàng lọc nên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy dùng dung dịch sát trùng tay với nồng độ cồn tối thiểu 60%. Đối với mỗi nhân viên:
  • Thực hiện kiểm tra bằng mắt thường nhân viên xem có dấu hiệu bệnh không, các dấu hiệu đó có thể bao gồm má ửng đỏ, toát mồ hôi không bình thường khi ở nhiệt độ môi trường hoặc khó thực hiện các nhiệm vụ bình thường.
  • Khám sàng lọc qua triệu chứng và đo thân nhiệt
   • Đeo găng tay dùng một lần.
   • Kiểm tra thân nhiệt nhân viên, tiếp cận vòng qua vách ngân hoặc thông qua ô cửa sổ. Đảm bảo mặt của người sàng lọc luôn ở phía sau rào chắn khi thực hiện khám sàng lọc.
   • Nhiệt kế tiếp xúc cần được làm sạch và khử trùng sau mỗi lần đo sàng lọc nhân viên theo các chính sách của cơ sở và hướng dẫn của nhà sản xuất. Nên làm sạch và khử trùng nhiệt kế không tiếp xúc theo các chính sách của cơ sở và hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Tháo và vất bỏ găng tay, rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây sau mỗi nhân viên. Nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy dùng dung dịch sát trùng tay chứa cồn với nồng độ cồn tối thiểu 60%.
   • Nếu sử dụng nhiệt kế loại không tiếp xúc hoặc dùng một lần, người sàng lọc không có tiếp xúc trực tiếp với cá nhân đó, găng tay của người sàng lọc không cần thay trước mỗi lần kiểm tra. Nên tháo và vất bỏ găng tay nếu bị bẩn hoặc bị hỏng. Không nên đeo liên tục găng tay trong hơn bốn giờ. Sau khi tháo găng tay, người sàng lọc nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc dùng dung dịch sát trùng tay nếu không có sẵn nước và xà phòng. Nên tháo và bỏ găng tay nếu bị bẩn hoặc bị hỏng.
 • PPE: Người sàng lọc nên được đào tạo về cách mặc, tháo và bỏ trang bị bảo hộ cá nhân đúng cách. Khi tới nơi, người sàng lọc nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc dùng dung dịch sát trùng tay với nồng độ cồn tối thiểu 60% và đeo khẩu trang hoặc mặt nạ, thiết bị bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt dùng một lần che hoàn toàn phía trước và hai cạnh bên của khuôn mặt) và một đôi găng tay dùng một lần. Có thể thực hiện việc sử dụng kéo dài khẩu trang hoặc mặt nạ và thiết bị bảo vệ mắt. Có thể xem xét sử dụng áo choàng nếu lường trước sẽ tiếp xúc nhiều với nhân viên.
  • Thực hiện kiểm tra bằng mắt thường nhân viên xem có dấu hiệu bệnh không, các dấu hiệu đó có thể bao gồm má ửng đỏ, toát mồ hôi không bình thường khi ở nhiệt độ môi trường hoặc khó thực hiện các nhiệm vụ bình thường.
  • Khám sàng lọc qua triệu chứng và đo thân nhiệt
   • Nếu thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho nhiều cá nhân, người sàng lọc nên thay găng tay và rửa tay hoặc dùng dùng dịch sát trùng tay với nồng độ cồn tối thiểu 60% sau mỗi nhân viên.
   • Nhiệt kế tiếp xúc cần được làm sạch và khử trùng sau mỗi lần đo sàng lọc nhân viên theo các chính sách của cơ sở và hướng dẫn của nhà sản xuất. Nên làm sạch và khử trùng nhiệt kế không tiếp xúc theo các chính sách của cơ sở và hướng dẫn của nhà sản xuất.
   • Nếu sử dụng nhiệt kế loại không tiếp xúc hoặc dùng một lần, người sàng lọc không có tiếp xúc trực tiếp với cá nhân đó, găng tay của người sàng lọc không cần thay trước mỗi lần kiểm tra. Không nên đeo liên tục găng tay trong hơn bốn giờ. Sau khi tháo găng tay, người sàng lọc nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc dùng dung dịch sát trùng tay nếu không có sẵn nước và xà phòng.
   • Nên tháo và thải bỏ bất kỳ PPE nào, bao gồm găng tay, khẩu trangmặt nạ, thiết bị bảo vệ mắt và áo choàng nếu thấy chúng bị bẩn hoặc bị hỏng.

Cân nhắc tích hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 vào các kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát bệnh dịch tại nơi làm việc

 • Các phương thức có thể bao gồm xét nghiệm ban đầu cho toàn bộ nhân viên trước khi vào nơi làm việc, xét nghiệm định kỳ cho nhân viên theo thời khoảng thường xuyên, hoặc xét nghiệm theo mục tiêu cho nhân viên mới hoặc những người quay lại làm việc sau thời gian nghỉ dài chẳng hạn như nghỉ bệnh hoặc nghỉ phép, hay một số kết hợp giữa các biện pháp này. Một số yếu tố có thể hữu ích trong việc xác định thời khoảng để thực hiện xét nghiệm định kỳ, bao gồm tính khả dụng của xét nghệm, kết quả xét nghiệm trước đó và mức độ lây truyền trong cộng đồng.

Xác định địa điểm và cách thức mà nhân viên có thể bị phơi nhiễm với những người mắc COVID-19 tại nơi làm việc

Chủ lao động có trách nhiệm cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnhexternal icon. Tiến hành đánh giá mối nguy hạiexternal icon tại nơi làm việc một cách thấu đáo để xác định các mối nguy hại có liên quan đến COVID-19 tại nơi làm việc. Dùng kết hợp các biện pháp kiểm soát phù hợp từ phân bậc các biện pháp kiểm soát để hạn chế lây lan COVID-19, bao gồm các biện pháp kiểm soát quy trình, các chính sách hành chính tại nơi làm việc và PPE để bảo vệ nhân viên khỏi mối nguy hiểm đã xác định (xem bảng bên dưới):

 • Thực hiện đánh giá mối nguy hạiexternal icon kỹ lưỡng để xác định nếu mối nguy tại nơi làm việc có hiện hữu không hoặc có thể sẽ xuất hiện và xác định loại biện pháp nào hoặc PPE nào cần cho các nhiệm vụ công việc cụ thể.
 • Khi không thể triển khai các biện pháp kiểm soát quy trình và hành chính hoặc nếu không được bảo vệ đầy đủ, chủ lao động được yêu cầu về tiêu chuẩn của OSHAexternal icon để:
  • Xác định xem loại trang bị bảo hộ cá nhân nào là cần thiết với các nhiệm vụ công việc cụ thể của người lao động.
  • Lựa chọn và cung cấp trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp cho người lao động để họ không mất chi phí, và
  • Đào tạo cách sử dụng chính xác của trang bị đó.
 • Đảm bảo toàn bộ nhân viên đeo khẩu trang phù hợp với hướng dẫn của CDC và của OSHA cũng như các yêu cầu của tiểu bang hoặc địa phương. Điều này áp dụng nếu đánh giá mối nguy hạiexternal icon đã xác định rằng PPE, như mặt nạ hoặc khẩu trang y tế dể được bảo vệ.
  • CDC khuyến nghị đeo khẩu trang, che mũi và miệng và ôm vừa khớp mỗi bên mặt, làm biện pháp để cản các giọt bắn hô hấp và giúp bảo vệ đồng nghiệp và mọi người trong cộng đồng Không nên đeo khẩu trang cho trẻ em dưới 2 tuổi, bất cứ ai bị khó thở, hoặc bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp.
  • Khẩu trang vải có thể ngăn nhưng nhân viên không biết mình đã nhiễm vi-rút gây bệnh COVID-19 lây lan cho người khác; tuy nhiên khẩu trang có thể tạo lớp bảo vệ cho cả người đeo.
  • Khẩu trang không cung cấp cùng mức bảo vệ như khẩu trang y tế hoặc mặt nạ và không nên thay PPE bắt buộc hoặc được khuyến nghị tại nơi làm việc.
 • Nhắc nhở nhân viên và khách hàng rằngCDC khuyến nghị đeo khẩu trangtrong môi trường công cộng và khi ở gần những người không sống cùng nhà với họ, đặc biệt là khi các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội khác khó duy trì. Tuy nhiên việc đeo khẩu trang không thay thế cho việc cách ly giao tiếp xã hội. Quý vị vẫn nên đeo khẩu trang bên cạnh việc duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet với người khác.
 • Xem trang web COVID-19 của OSHAexternal icon để biết thêm thông tin về cách bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2 và hướng dẫn dành cho chủ lao độngexternal icon, bao gồm các bước thực hiện cho công việc liên quan tới nguy cơ phơi nhiễm.

Tách riêng nhân viên bị bệnh

 • Nhân viên có vẻ có các triệu chứng sau khi đến chỗ làm hoặc phát bệnh trong ngày làm việc nên được tách ngay khỏi các nhân viên khác, khách hàng và khách đến thăm sở làm, sau đó được đưa về nhà.
 • Chuẩn bị sẵn quy trình chuyên chở nhân viên phát bệnh tại nơi làm việc sao cho an toàn. Nhân viên đó có thể cần được đưa về nhà hoặc tới một cơ sở chăm sóc y tế.

Hành động nếu có nhân viên nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19:

Tuân thủ khuyến cáo về vệ sinh và khử trùng của CDC:

 • Vệ sinh các bề mặt nhiễm bẩn bằng xà phòng và nước trước khi tiến hành khử trùng.
 • Để khử trùng các bề mặtexternal icon, hãy dùng các sản phẩm đáp ứng tiêu chí của EPA để chống lại SARS-Cov-2external icon, vi-rút gây bệnh COVID-19 và phù hợp với bề mặt đó.
 • Luôn đeo găng tay và áo choàng phù hợp với hóa chất sử dụng khi quý vị tiến hành vệ sinh và khử trùng
 • Đảm bảo có đủ thông gió khi dùng các sản phẩm vệ sinh và khử trùng để ngăn ngừa việc hít phải hơi độc.
 • Quý vị có thể cần đeo thêm trang bị bảo hộ cá nhân tùy theo môi trường và sản phẩm khử trùng mà quý vị đang sử dụng. Với mỗi sản phẩm mà quý vị sử dụng, hãy tham khảo và tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Xác định xem nhân viên nào có thể đã có phơi nhiễm với vi-rút và cần tiến hành các biện pháp phòng ngừa bổ sung:

Giảng giải cho nhân viên về các bước mà họ có thể thực hiện để tự bảo vệ mình tại nơi làm việc và ở nhà

 • Khuyến khích nhân viên tuân thủ các chính sách hoặc quy trình mới liên quan đến bệnh, công tác vệ sinh và khử trùng cũng như các vấn đề họp hành và đi công tác.
 • Yêu cầu các nhân viên phải:
  • Ở nhà nếu bị bệnh, ngoại trừ khi cần chăm sóc y tế và tìm hiểu những việc cần làm nếu bị bệnh.
  • Thông báo người giám sát của họ nếu gia đình họ có người bị bệnh COVID-19 và tìm hiểu những điều cần làm nếu có người tại nhà họ bị bệnh.
  • Đeo khẩu trang khi ở ngoài cộng đồng và khi ở gần những người không sống cùng nhà, đặc biệt là khi khó có thể duy trì các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội khác. Không nên đeo khẩu trang cho trẻ em dưới 2 tuổi, bất cứ ai bị khó thở, hoặc bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp.
  • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay có độ cồn tối thiểu 60% nếu không có xà phòng và nước. Thông báo cho nhân viên rằng nếu tay họ bị bẩn thấy rõ, họ nên ưu tiên sử dụng xà phòng và nước hơn là dung dịch sát trùng tay. Những thời điểm quan trọng để vệ sinh tay gồm có:
   • Trước và sau ca làm việc
   • Trước và sau khi nghỉ giải lao
   • Sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi
   • Sau khi dùng toa-lét
   • Trước khi ăn hoặc chuẩn bị đồ ăn
   • Sau khi đeo, chạm vào hoặc tháo khẩu trang vải
  • Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay.
  • Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi quý vị ho hoặc hắt hơi hoặc vào mặt trong khuỷu tay của quý vị. Vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác loại không chạm và rửa tay ngay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch sát trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Tìm hiểu thêm về quy ước khi ho và hắt hơi trên trang web của CDC.
  • Thực hiện làm sạch và khử trùng đều đặn với các vật và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như khu vực làm việc, bàn phím, điện thoại, tay vịn cầu thang và tay nắm cửa. Quý vị có thể vệ sinh các bề mặt lấm bẩn bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng. Để khử trùng, hãy dùng các sản phẩm đáp ứng tiêu chí của EPA để chống lại SARS-CoV-2external icon, nguyên nhân gây ra COVID-19 và phù hợp dùng trên bề mặt.
  • Tránh dùng điện thoại, bàn làm việc, văn phòng hoặc công cụ làm việc, trang thiết bị của nhân viên khác khi có thể. Vệ sinh và khử trùng chúng trước và sau khi sử dụng.
  • Thực hiện cách ly giao tiếp xã hội bằng cách tránh tụ tập đông người và duy trì khoảng cách (tối thiểu là 6 feet hoặc 2 mét) với người khác khi có thể.

Với các nhân viên di chuyển đến sở làm bằng phương tiện công cộng hoặc đi chung xe, hãy cân nhắc việc hỗ trợ họ như sau

 • Nếu có thể, đưa ra các chính sách khuyến khích nhân viên sử dụng loại hình giao thông giảm thiểu tiếp xúc gần với người khác (chẳng hạn như đi xe đạp, đi bộ, tự lái xe một mình hoặc đi cùng người sống trong nhà).
 • Yêu cầu nhân viên làm theo hướng dẫn của CDC về cách thức bảo vệ bản thân khi sử dụng phương tiện giao thông.
 • Cho phép họ đổi giờ làm để có thể di chuyển trong những khoảng thời gian ít đông đúc hơn.
 • Đề nghị nhân viên vệ sinh tay càng sớm càng tốt sau chuyến đi.

Duy Trì Các Hoạt Động Kinh Doanh Lành Mạnh

Xác định một điều phối viên tại nơi làm việc, người này sẽ chịu trách nhiệm đối với các vấn đề về COVID-19 cũng như tác động của dịch bệnh tại nơi làm việc.

Triển khai các chính sách và phương thức nghỉ bệnh hỗ trợ và linh hoạt

 • Đảm bảo rằng các chính sách nghỉ bệnh linh hoạt và không trừng phạt, cũng như đồng nhất với hướng dẫn về y tế công cộng và rằng nhân viên biết và hiểu rõ các chính sách này.
 • Duy trì các chính sách linh hoạt cho phép nhân viên ở nhà chăm sóc thành viên bị bệnh trong gia đình hoặc chăm sóc trẻ em do trường học hoặc nơi chăm trẻ đóng cửa. Sự linh hoạt bổ sung có thể gồm việc báo trước về việc nghỉ ốm trong tương lai và cho phép nhân viên tặng thời gian được phép nghỉ ốm cho nhau.
 • Một số nhân viên có thể có đủ điều kiện nghỉ theo Đạo luật nghỉ bệnh cho gia đình (FMLA) external iconhoặc Đạo luật ứng phó trước tiên với vi-rút Corona cho gia đình external icon.
 • Các chủ lao động có số lượng nhân viên ít hơn 500 người đủ điểu kiện hưởng giảm thuế 100%external icon đối với những kỳ nghỉ có trả lương theo Đạo Luật Ứng Phó Đầu Tiên với Vi-rút Corona dành cho Gia Đình COVID-19 đến hết ngày 31 tháng 3, 2021, tối đa tới những giới hạn nhất định.
 • Các chủ lao động hiện không có chế độ nghỉ bệnh cho một số hoặc tất cả nhân viên của họ nên cân nhắc soạn thảo các chính sách "nghỉ bệnh khẩn cấp" mà không áp dụng phạt.
 • Chủ lao động không nên yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 hay giấy tờ của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với người bị bệnh để xác thực tình trạng bệnh của họ, để đủ tiêu chuẩn nghỉ bệnh hay đi làm trở lại.
 • Rà soát lại chính sách nhân sự để đảm bảo các chính sách và cách thực hiện của quý vị phù hợp với khuyến cáo y tế công cộng và luật pháp hiện hành của tiểu bang và liên bang về sở làm, truy cập trang web của Sở Lao Độngexternal icon và Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳngexternal icon).
 • Kết nối nhân viên với các chương trình hỗ trợ nhân viên (EAP) (nếu có) và nguồn lực cộng đồng khi cần. Nhân viên cần thêm các dịch vụ xã hội, hành vi và dịch vụ khác, ví dụ như để giúp họ kiểm soát sự căng thẳng và cách đương đầu.

Bảo vệ nhân viên thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng qua các chính sách và biện pháp  thực hành hỗ trợ             

Người cao tuổi và những người thuộc mọi độ tuổi có một số bệnh nền nhất định có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 cao hơn.

 • Hỗ trợ và khuyến khích thực hiện phương án làm việc từ xa nếu có thể. Nhờ đó, việc nhân viên sinh sống trong các khu vực có tính lây truyền cao không cần di chuyển tới nơi làm việc ở khu vực có tính lây truyền thấp và ngược lại.
 • Cân nhắc cung cấp cho nhân viên có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng những nhiệm vụ giúp giảm thiểu khả năng tiếp xúc với khách hàng và nhân viên khác (vd. chất hàng lên các kệ thay vì làm nhân viên thu ngân), nếu người lao động đồng ý với quyết định này.
 • Đảm bảo mọi doanh nghiệp và chủ lao động khác dùng chung không gian làm việc cũng tuân thủ hướng dẫn này.

Truyền tải các chính sách mang tính hỗ trợ về địa điểm làm việc một cách rõ ràng, thường xuyên và thông qua nhiều phương thức

Chủ lao động nên truyền đạt thông tin cho những người không sử dụng tiếng Anh bằng ngôn ngữ chính của họ.

 • Đào tạo cho người lao động về cách triển khai các chiến sách mới nhằm giảm lây lan SARS CoV-2 có thể ảnh hưởng tới các biện pháp thực hành vì sức khỏe và an toàn hiện có.
 • Trao đổi với các nhà thầu hoặc khách thăm tại chỗ về những thay đổi nhẳm giúp kiểm soát lây lan SARS CoV-2. Đảm bảo rằng họ có thông tin và khả năng tuân thủ các chính sách này.
 • Thiết lập và thử nghiệm hệ thống truyền tải thông tin mà nhân viên có thể sử dụng để tự báo cáo nếu bị bệnh và quý vị có thể sử dụng để thông báo cho nhân viên khác về tình trạng phơi nhiễm và đóng cửa.
 • Cân nhắc sử dụng đường dây nóng hoặc phương thức khác để nhân viên có thể giấu tên và lên tiếng về điều họ lo ngại.

Đánh giá các bộ phận chức năng quan trọng và sự phụ thuộc của người khác cũng như cộng đồng về sản phẩm và dịch vụ của quý vị.

 • Chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi cách thực hiện hoạt động kinh doanh của quý vị nếu cần để duy trì hoạt động quan trọng (vd. xác định nhà cung cấp thay thế, ưu tiên khách hàng hiện có hoặc tạm thời dừng một số hoạt động của quý vị).
 • Xác định chuỗi cung ứng thay thế cho các dịch vụ và hàng hóa quan trọng. Một số hàng hóa và dịch vụ có thể có nhu cầu cao hơn hoặc không có sẵn.
 • Nếu có công ty khác cung cấp lao động tạm thời hoặc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quý vị, hãy trò chuyện với họ về tầm quan trọng của việc nhân viên bị bệnh ở nhà và khuyến khích họ xây dựng các chính sách nghỉ không áp dụng phạt.
 • Trao đổi với đối tác kinh doanh về nỗ lực ứng phó của quý vị. Chia sẻ các thực hành tốt nhất với các doanh nghiệp khác trong cộng đồng của quý vị (đặc biệt là các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của quý vị), phòng thương mại và các hiệp hội để cải thiện các nỗ lực ứng phó của cộng đồng.
 • Xác định và ưu tiên các nghiệp vụ cần duy trì hoạt động liên tục. Giảm thiểu số nhân viên xuất hiện tại các địa điểm làm việc bằng cách cân bằng nhu cầu bảo vệ nhân viên với việc hỗ trợ các hoạt động liên tục.

Xác định cách quý vị sẽ vận hành nếu tình trạng nghỉ việc tăng do tăng nhân viên nghỉ bệnh, những người ở nhà để chăm sóc người thân bị bệnh, để chăm  trẻ em cho đến khi các cơ sở trông trẻ và trường K-12 hoạt động trở lại.

 • Lên kế hoạch theo dõi và ứng phó với tình trạng nghỉ việc tại công sở.
 • Triển khai các kế hoạch để tiếp tục vận hành các bộ phận kinh doanh quan trọng trong trường hợp gặp phải tình trạng nghỉ việc cao hơn bình thường.
 • Chuẩn bị thiết lập các chính sách nghỉ và nơi làm việc linh hoạt.
 • Đào tạo chéo nhân viên để thực hiện các chức năng quan trọng để văn phòng có thể vận hành ngay cả khi các nhân viên chủ chốt vắng mặt.

Xây dựng các chính sách và biện pháp cách ly giao tiếp xã hội. Thay đổi không gian làm việc của quý vị để giúp người lao động và khách hàng duy trì cách ly giao tiếp xã hội và phân cách các nhân viên với nhau và khỏi khách hàng khi có thể. Dưới đây là một số chiến lược mà doanh nghiệp có thể sử dụng:

 • Triển khai nơi làm việc linh hoạt (VD: làm việc từ xa),
 • Triển khai giờ làm việc linh hoạt (VD: xoay ca hoặc bố trí ca xen kẽ để hạn chế số lượng nhân viên có mặt cùng lúc tại nơi làm việc).
 • Tăng khoảng cách giữa các nhân viên tại nơi làm việc bằng cách điều chỉnh không gian làm việc.
 • Tăng khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng (VD: dịch vụ lái xe vào mua hàng, rào chắn như tấm chắn phân cách).
 • Sử dụng các dấu hiệu, dấu bằng băng dính và các gợi ý trực quan như đề can hoặc băng dính màu dán trên sàn, đặt cách nhau 6 feet, để biểu thị nơi cần đứng khi không thể dùng rào chắn.
 • Triển khai các phương án họp và di chuyển linh hoạt (vd. hoãn các cuộc họp hoặc sự kiện không thiết yếu theo quy định và hướng dẫn của tiểu bang, địa phương).
 • Đóng cửa hoặc hạn chế tiếp cận các khu vực chung, nơi công nhân viên thường tập trung và tương tác.
 • Nghiêm cấm bắt tay.
 • Cung cấp dịch vụ từ xa (VD: qua điện thoại, video hoặc trang web).
 • Điều chỉnh phương pháp hoạt động kinh doanh để giảm tiếp xúc gần với khách hàng - ví dụ như bằng cách cung cấp dịch vụ lái xe vào mua hàng, mua trực tuyến rồi tới nơi lấy hàng, mua sắm qua điện thoại, nhận hàng bên lề đường và các phương án giao hàng tận nơi khi khả thi.
 • Di chuyển thiết bị thanh toán điện tử/máy quẹt thẻ tín dụng ra xa khỏi khu vực thu ngân nếu có thể để tăng khoảng cách giữa khách hàng và nhân viên thu ngân.
 • Chuyển các hoạt động bổ sung hàng lên quầy sang ngoài giờ cao điểm hoặc sau giờ mở cửa khi có thể để giảm thiểu sự tiếp xúc với khách hàng.

Nếu quý vị có nhiều hơn một địa điểm kinh doanh, hãy cân nhắc trao cho quản lý địa phương thẩm quyền thực hiện các hành động thích hợp được nêu trong kế hoạch ứng phó với COVID-19 căn cứ theo điều kiện tại địa phương.

Duy trì môi trường làm việc lành mạnh

Do những người không có triệu chứng cũng có thể làm lây lan COVID-19, các doanh nghiệp và chủ lao động nên đánh giá và thực hiện các biện pháp kiểm soát theo hệ thống phân cấp kiểm soát để bảo vệ nhân viên và người dân nói chung trong cộng đồng.

Cân nhắc việc cải thiện các biện pháp kiểm soát quy trình bằng hệ thống thông gió tòa nhà. Điều này có thể bao gồm một số hoặc toàn bộ các điều cần lưu ý sau:

 • Tăng thông gió từ bên ngoài, đồng thời cảnh giác khi dùng ở các khu vực có mức độ ô nhiễm cao.
 • Khi điều kiện thời tiết cho phép, hãy tăng cường không khí trong lành ngoài trời vào trong tòa nhà bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào. Không mở cửa sổ và cửa ra vào nếu làm vậy gây ra nguy cơ về an toàn hoặc sức khỏe (VD: nguy cơ té ngã, kích hoạt các triệu chứng bệnh hen) đối với người ở trong tòa nhà.
 • Sử dụng quạt để tăng hiệu quả lưu thông không khí khi mở cửa sổ. Để làm điều này một cách an toàn, vị trí đặt quạt rất quan trọng và sẽ tùy thuộc vào hình dạng phòng. Tránh đặt quạt theo cách có khả năng luân chuyển không khí bị nhiễm mầm bệnh từ người này sang người khác một cách trực tiếp. Có một chiến lược hữu ích, đó là sử dụng quạt cạnh cửa sổ, quạt được đặt cẩn thận và an toàn bên cạnh một cửa sổ để thổi không khí trong phòng ra ngoài. Việc này có thể giúp hút không khí trong lành vào trong phòng qua cửa sổ và cửa ra vào đang mở khác mà không tạo ra các dòng khí mạnh trong phòng.
 • Giảm sử dụng những không gian không thể tăng cường thông gió ngoài trời.
 • Đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động bình thường và cung cấp chất lượng không khí trong nhà ở mức chấp nhận được đối với lượng người hiện diện trong mỗi không gian.
 • Tăng lưu lượng không khí cho các không gian đang sử dụng khi có thể.
 • Tắt mọi điều khiển thông gió được kiểm soát theo nhu cầu (DCV) có thể làm giảm lưu lượng không khí dựa trên việc sử dụng hoặc nhiệt độ trong giờ sử dụng. Tại nhà dân và tòa nhà nơi hệ thống vận hành quạt HVAC có thể được kiểm soát tại bộ điều chỉnh nhiệt, đặt quạt ở chế độ "bật" thay vì "tự động", việc này sẽ khiến quạt vận hành liên tục, kể cả khi không dùng hệ thống điều hòa không khí và sưởi.
 • Mở van điều tiết không khí ngoài trời vượt mức cài đặt tối thiểu để giảm hoặc loại bỏ việc lưu thông khí HVAC. Trong điều kiện thời tiết dễ chịu, việc này sẽ không ảnh hưởng đến độ ẩm hay cảm giác về nhiệt độ. Tuy nhiên, điều này có thể khó thực hiện trong điều kiện thời tiết nóng, lạnh hoặc có độ ẩm.
 • Cải thiện hệ thống lọc không khí trung tâm:
  • Tăng thiết bị lọc không khíextnal icon càng cao càng tốt mà không làm giảm lưu lượng không khí một cách đáng kể.
  • Kiểm tra vỏ và giá đỡ thiết bị lọc để đảm bảo vừa vặn với thiết bị lọc, đồng thời tìm cách để giảm thiểu luồng khí không qua thiết bị lọc.
  • Kiểm tra các bộ lọc để đảm bảo thiết bị vẫn còn trong tuổi thọ hoạt động và được lắp đặt đúng cách.
 • Đảm bảo quạt thông gió trong phòng vệ sinh hoạt động hết công suất khi tòa nhà được đưa vào sử dụng.
 • Kiểm tra và duy trì thông khí cục bộ ở những khu vực như nhà bếp, khu vực nấu ăn, v.v. Vận hành các hệ thống này bất cứ khi nào những khu vực trên được sử dụng. Cân nhắc việc vận hành các hệ thống này, kể cả khi khu vực đặc biệt không được sử dụng để tăng độ thông gió chung trong những toà nhà có người ở.
 • Xem xét hệ thống quạt/lọc không khí dạng hạt (HEPA) di động có hiệu quả cao để giúp tăng cường khả năng làm sạch không khí (đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao hơn như văn phòng y tá thường xuyên có người sử dụng có rủi ro bị nhiễm COVID-19 cao hơn).
 • Tạo ra chuyển động luồng khí từ sạch đến ít sạch hơn bằng cách đánh giá lại vị trí của bộ khuếch tán và/hoặc van điều tiết lưu thông không khí (đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao hơn).
 • Cân nhắc sử dụng chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím (UVGI) như một biện pháp bổ sung để giúp bất hoạt SARS-CoV-2, đặc biệt nếu các lựa chọn để tăng cường thông gió trong phòng bị hạn chế. Hệ thống UVGI vùng trên trong phòng có thể được sử dụng để cung cấp sự làm sạch không khí trong những khu vực được sử dụng và các hệ thống UVGI trong đường ống có thể giúp nâng cao khả năng làm sạch không khí trong các hệ thống thông gió.

Lưu ý: Hướng dẫn vận hành tòa nhà trong đại dịch COVID-19external icon của ASHRAE cung cấp thêm thông tin về việc thông gió và vận hành toàn nhà trong đại dịch COVID-19.

Đảm bảo sự an toàn của hệ thống và thiết bị nước trong tòa nhà sau thời gian ngưng hoạt động kéo dài

Cung cấp cho nhân viên, khách hàng và khách thăm những vật dụng họ cần để vệ sinh tay và che miệng khi ho và hắt hơi

 • Cung cấp khăn giấy và thùng rác không cần chạm.
 • Cung cấp xà phòng và nước tại nơi làm việc. Nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy dùng dung dịch sát trùng tay có nồng độ cồn tối thiểu 60%. Đảm bảo duy trì đủ nguồn cung.
 • Lý tưởng nhất là cung cấp các điểm đặt dung dịch sát trùng tay không cần chạm ở nhiều địa điểm để khuyến khích vệ sinh tay.
 • Dán áp phích khuyến khích vệ sinh tay để giúp ngăn chặn sự lây lan tại cổng vào nơi làm việc và các khu vực khác nơi mọi người dễ nhìn thấy. Trong số này có thể có các bảng hiệu dành cho người không nói tiếng Anh khi cần.
 • Không khuyến khích bắt tay. Khuyến khích nhân viên sử dụng phương thức chào hỏi không cần tiếp xúc khác.
 • Hướng dẫn nhân viên truy cập trang web về quy ước khi ho và hắt hơi cũng như vệ sinh tay để biết thêm thông tin.

Thường xuyên thực hiện làm sạch và khử trùng

 • Làm theo Hướng dẫn về vệ sinh và khử trùng để xây dựng, triển khai và duy trì kế hoạch thực hiện vệ sinh thường xuyên nhằm giảm nguy cơ  phơi nhiễm với SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19.
 • Đều đặn làm sạch tất cả các bề mặt tiếp xúc thường xuyên tại nơi làm việc, như khu vực làm việc, bàn phím, điện thoại, thanh vịn và tay nắm cửa.
  • Nếu các bề mặt bị bẩn, hãy làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng.
  • Để khử trùng, hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình có đăng ký EPA sẽ có hiệu quả. Danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống lại vi-rút gây ra COVID-19external icon được đăng tải trên trang web của EPA. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với mọi sản phẩm vệ sinh và khử trùng (vd. nồng độ, phương pháp dùng và thời gian tiếp xúc).
 • Khuyến khích người lao động, khi có thể, không dùng chung điện thoại, bàn làm việc, phòng làm việc hay các dụng cụ, thiết bị làm việc khác.
 • Cung cấp khăn lau khử trùng dùng một lần để nhân viên có thể lau sạch các bề mặt thường sử dụng (ví dụ như tay nắm cửa, bàn phím, điều khiển từ xa, bàn làm việc và các dụng cụ, thiết bị làm việc khác) trước mỗi lần sử dụng.
 • Hãy cất giữ và sử dụng chất khử trùng một cách có trách nhiệm và phù hợp với nhãn sản phẩm.
 • Không trộn lẫn các loại thuốc tẩy hoặc các sản phẩm tẩy rửa và khử trùng khác với nhau. Làm như vậy có thể sinh ra khói độc rất nguy hiểm khi hít phải.
 • Đảm bảo có đủ thông gió khi dùng các sản phẩm vệ sinh và khử trùng.
 • Yêu cầu nhân viên luôn đeo loại khẩu trang phù hợp với loại hóa chất đang được sử dụng khi họ làm sạch và khử trùng, và họ có thể cần sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân bổ sung theo môi trường và sản phẩm.

Thực hiện làm vệ sinh và khử trùng sau khi có người bị nghi nhiễm/xác nhận nhiễm COVID-19 đến cơ sở

Hoãn du lịch

 • Yêu cầu nhân viên tuân thủ những khuyến cáo mới nhất của CDC về du lịch trong bối cảnh COVID-19, nếu họ nhất định phải đi.
 • Đảm bảo nhân viên bị ốm khi đi du lịch hoặc đang thực hiện nhiệm vụ tạm thời hiểu rằng họ nên thông báo cho cấp trên của họ và nhanh chóng gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được tư vấn nếu cần.
 • Nếu ở bên ngoài Hoa Kỳ, nhân viên bị bệnh nên tuân theo chính sách của công ty để tiếp nhận chăm sóc y tế hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay công ty hỗ trợ y tế ở nước ngoài để giúp họ tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp tại quốc gia đó. Nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể giúp tìm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, các đại sứ quán, lãnh sự quán và cơ sở quân đội của Hoa Kỳ không có thẩm quyền pháp lý, năng lực hay nguồn lực để sơ tán hay cung cấp thuốc, vắc-xin hoặc dịch vụ chăm sóc y tế cho các công dân cá nhân của Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Giảm thiểu nguy cơ cho nhân viên khi lên kế hoạch họp hành và tụ tập

 • Cân nhắc việc sử dụng tổ chức họp qua video hoặc họp từ xa khi có thể cho các buổi tụ tập và họp liên quan tới công việc.
 • Hủy, điều chỉnh hoặc tạm hoãn các cuộc họp, tụ tập đông người liên quan đến công việc vốn chỉ có thể diễn ra trực tiếp, theo các quy định và hướng dẫn của tiểu bang và địa phương.
 • Khi tổ chức hội nghị qua video hoặc họp từ xa là không khả thi, hãy tổ chức họp trong các không gian mở, được thông khí tốt và tiếp tục duy trì khoảng cách 6 giữa những người tham gia và đeo khẩu trang.

Duy trì môi trường làm việc không hút thuốc để bảo vệ mọi người tại nơi làm việc không hít phải khói thuốc gián tiếp.

Chủ lao động: Sử dụng bảng dưới đây để triển khai biện pháp kiểm soát thích hợp nhất cho nơi làm việc của quý vị

Bảng dưới đây trình bày ví dụ về các biện pháp kiểm soát cần thực hiện tại nơi làm việc của quý vị. Biện pháp kiểm soát hiệu quả nhất là những biện pháp phụ thuộc vào giải pháp quy trình, sau đó là kiểm soát hành chính, rồi đến trang bị bảo hộ cá nhân. Trang bị bảo hộ cá nhân là phương thức kiểm soát kém hiệu quả nhất và cũng khó thực hiện nhất. Các địa điểm làm việc có thể phải triển khai nhiều biện pháp kiểm soát bổ sung từ các cột này để kiểm soát mối nguy hại hiệu quả.

Các biện pháp kiểm soát minh họa giúp ngăn ngừa lây lan SARS-CoV-2 tại môi trường làm việc

Quy trình

Cơ Sở Vật Chất và Trang Thiết Bị

 • Đánh giá các mối nguy hiểm để xác định tính khả thi của các biện pháp kiểm soát quy trình
 • Đảm bảo các hệ thống thông gió và cấp thoát nước hoạt động chính xác
 • Điều chỉnh không gian làm việc để duy trì cách ly giao tiếp xã hội. Các ví dụ bao gồm:
  • Thiết kế các tấm ngăn cách như một hàng rào che chắn
  • Chuyển thiết bị thanh toán điện tử cách xa thu ngân
  • Sử dụng hình thức thông báo bằng lời, bảng hiệu và gợi ý trực quan để thúc đẩy cách ly giao tiếp xã hội
  • Dỡ bỏ/sắp xếp lại đồ đạc
  • Đưa ra các lựa chọn mua sắm từ xa (ví dụ như giao hàng tận nơi, đặt trước để đến nhận hàng)

Hành chính

Khám sàng lọc

Quản Lý và Truyền Đạt Thông Tin

 • Giám sát tình hình truyền đạt của cơ quan y tế công cộng của liên bang, tiểu bang và địa phương về COVID-19
 • Khuyến khích người lao động bị bệnh khai báo các triệu chứng, ở nhà và tuân thủ hướng dẫn của CDC
 • Xây dựng các chiến lược để:
  • xử lý các vấn đề mà người lao động lo ngại
  • trao đổi với người lao động
 • Nhắc lại cho người lao động về các dịch vụ hỗ trợ sẵn có
 • Truyền đạt thông tin cho đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu khác về các chính sách và quy tắc thực hành
 • Khuyến khích cách ly giao tiếp xã hội và dùng khẩu trang (nếu phù hợp) tại nơi làm việc
 • Sử dụng công nghệ để đẩy mạnh cách ly giao tiếp xã hội (ví dụ như làm việc từ xa và họp trên mạng)
 • Hủy các sự kiện nhóm
 • Đóng cửa/hạn chế sử dụng không gian chung
 • Đề nghị khách hàng bị bệnh ở nhà
 • Cân nhắc các chính sách khuyến khích nghỉ bệnh linh động và lịch làm việc thay thế.
 • Lên lịch bổ sung hàng trong giờ thấp điểm
 • Duy trì môi trường làm việc không hút thuốc

Vệ Sinh và Khử Trùng

 • Làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc thường xuyên (ví dụ như bề mặt, kệ, màn hình)
 • Cung cấp cho nhân viên khăn lau khử trùng dùng một lần, vật dụng vệ sinh hoặc bình xịt có hiệu quả chống chủng vi-rút gây bệnh COVID-19

Đào Tạo
Đào tạo cho nhân viên về:

Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE)

trang bị bảo hộ cá nhân

 • Tiến hành đánh giá mối nguy hạiexternal icon tại nơi làm việc
 • Xác định trang bị bảo hộ lao động nào cần thiết cho các nhiệm vụ cụ thể của nhân viên dựa vào mối nguy hại và các biện pháp kiểm soát khác hiện có
 • Lựa chọn và cung cấp miễn phí trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp cho người lao động
Bình luận