Những ai phải đổi thẻ BHYT mẫu mới từ 1.4.2021?

Ngày 1.4.2021, mẫu thẻ BHYT mới sẽ chính thức có hiệu lực, theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khoản 2 Điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH nêu rõ: "Trong thời gian chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Quyết định này, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT".

Theo đó, những người đang sở hữu thẻ BHYT mẫu cũ còn thời hạn sử dụng tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, những trường hợp không có thẻ BHYT còn hạn sử dụng khi tham gia BHYT sẽ được cấp thẻ BHYT mẫu mới.

Như vậy, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp cho các trường hợp sau:

- Cấp mới thẻ BHYT cho người tham gia.

- Cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT.

- Cấp lại thẻ BHYT do bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ.

Nộp hồ sơ đổi, cấp thẻ BHYT mới ở đâu?

Người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT nộp hồ sơ cho UBND cấp xã. Trường hợp người đã hiến bộ phận cơ thể người nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình nộp hồ sơ cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH. Trong đó, BHXH huyện sẽ cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu.

BHXH tỉnh sẽ cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

Những ai cần phải đổi thẻ BHYT mới từ 1.4. Ảnh: Hải Nguyễn
Những ai cần phải đổi thẻ BHYT mới từ 1.4. Ảnh: Hải Nguyễn

Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT gồm những gì?

Đối với người tham gia BHYT: tờ khai theo mẫu TK1-TS, người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì bổ sung thêm giấy tờ chứng minh (nếu có). Đối với đơn vị sử dụng lao động: bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

Những thay đổi của thẻ BHYT mới

Ngày 3.12.2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành mẫu thẻ BHYT mới tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH với nhiều cải tiến và tiện ích so với mẫu thẻ cũ.

Theo đó, mẫu thẻ BHYT mới có thiết kế nhỏ gọn như một chiếc thẻ ATM của các ngân hàng, ép plastic làm hạn chế nhàu nát, ẩm mốc, bay màu mực, hỏng thẻ…

Bên cạnh đó, thẻ này còn được tích hợp thêm nhiều thông tin, hướng dẫn tra cứu thông tin. Ví dụ, kiểm tra chi phí khám chữa bệnh BHYT, tra cứu thông tin thẻ BHYT.

Bình luận